อยากได้เรือมือสองคุณภาพดี

จ๊อบสี”พูดด้วยภาษาที่เรียบง่าย ขัดเจน และตรงประเด็น ไม่มีศัพท์แสง ที่ยุ่งยาก ขับซ้อน ไม่มืศัพท์เฉพาะวงการที่นิยมใช้ในการสื่อลารทางธุรกิจ ทั่วไป จ๊อบสี’เป็นผู้นำเพียงไม่กี่คนที่จะพูดคำว่า “สะใจจริงๆ” ออกมาได้อย่าง สนิทใจ ในการให้ส์เมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์จูน (Fortune magazine) เขาถูก

 

ขอร้องให้อธบายวิธการเชื่อมต่อของโอเอสสิบ (OS X) ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการ ใหม่ของแอปเปิล เรือยางตกปลาทะเล“ทั๋จอเราทำ!]มไว้ มันดูดีจนคุณอยากจะเลียมัน” เขาพูด ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะคิดว่าจ๊อบสํนั้นเป็นเหมือนกับอัฒจรรยํใหญ่ในสนาม กีฬา แต่คำพูดบางคำของเขาก็สามารถเรียกรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณได้ คำพูดของเขานั้นน่าขำ เป็นรูปธรรม ที่หาได้ยากจากผู้นำเลนอมืออาซืพ ทั้งหลาย

ของจ้อบส์และเกดส’

 

ทอดด้บิชอป (Todd Bishop) ผู้ลี่อข่าวเทคโนโลยีของซีแอตเติลโพสต์ อินเทลสิเจนเชอร์ (Seattle Post Intelligencer) เขียนบทความที่ช่วยกระตุ้น ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำทรานสคริปต์ (คำพูดที่ถอดออกมาเป็นตัว หนังสือ) ของงานนำเสนอลี่ครั้งในปี 2007 และ 2008 สองครั้งเป็นของสตีฟ จ๊อบสํ’ (จากงานแมคเวิลด์) และอีกลองครั้งเป็นของบล เกด{โ (จากงานแสดง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์’สำหรับผู้บริโภค) มาวิเคราะห์ด้วยซอฟด์แวร์ด้านภาษา ออนไลน์จาก UsingEnglish.com บนเงือนไฃสืข้อคือ :

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่จ๊อบสัจะทำคะแนนในเรื่องการใช้ภาษาได้ ดีก’ว่าเกตสั ตารางที่ 10.1 เปรียบเทียบค่าต่างๆ ทั้งในปี 2007 และ 2008เรือยางตกปลามือสอง จ๊อบสํใช้

 

างที่ 10.2 เปรียบเทียบบางส่วนของคำพูดที่ใช้ในการนำเสนอใน ปี 2007 และ 2008 ด้านซ้ายเป็นของสดีฟ จ๊อบสั ด้านขวาเป็นของบิล เกตสั

 

คำพูดของเกตสัทั้นที่อ เป็นนามธรรม และขับช้อน ส่วนคำพูดของจ๊อบสั นั้นคม เป็นรูปธรรม และเรียบง่าย

แต่ผมได้ยินพวกคุณบางคนบอกว่า “ถึงบิล เกตสัจะไม่ได้ใต้คำพูดที่ เรียบง่ายเหมือนจ๊อบสัแต่เขาเป็นมหาเครษฐที่รวยที่สุดในโลก แปลว่าเขาคง เรือยางตกปลา ต้องทำอะไรถูกสักอย่างแหละ” ใช่คร้บถูกของคุณ เกตสัเป็นผู้คิดด้น’วินโดว์ส ขนมาได้ มันเป็นระบบปฏิบ้’ติการที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพวเตอร์มากกึง 90 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก แต่คุณล่ะครับ ทำได้อย่างเขาหรีอเปล่า เพราะฉะนั้นผู้ฟัง

ของคุณจะไม่ยอมคุณในเรองการใช้ภาษาอย่างที่ยอมให้เกตส์แน่ๆ หากการ นำเสนอของคุณส์บสน ขาย เรือ ยาง ตก ปลา วกวน และเต็มไปด้วยศัพท์แสงเฉพาะวงการ คุณจะ พลาดโอกาสสร้างความตื่นเต้น ไม่อาจดงผู้ฟังเช้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น ขอให้คุณมุ่งหน้าไปที่การสร้างความเช้าใจด้วยการหลีกเลิ่ยงการใช้ประโยค ยาวๆ ที่อัดแน่นไปด้วยคำศัพท์ยากๆ

 

คุณอาจสังเกตเห็นว่าคำที่จ๊อบสัซอบใช้นั้นเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดคุย กันแบบสบายๆ เซ่น “นาทง เหลอเชื่อ สวยหยาดเยิ้ม” ผู้นำเสนอส่วนใหญ่มัก จะใช้คำพูดในเวสานำเสนอต่างจากคำพูดที่ใช้ในเวลาสนทนา แต่จ๊อบสัยังคง ใช้คำเดิมๆ อยู่ไม่ว่าเรือยางตกปลา พร้อมเครื่อง จะอยู่บนเวทีหรือช้างล่าง เขามีความเชื่อมั่นในแบรนด’ของ เขาและ